Аналітика за І півріччя 2022 року

          Епідситуація щодо туберкульозу Тернопільській області продовжує залишатися напруженою і непередбачуваною.

          Протягом 2020-2021 років відбувалося зниження захворюваності (в 2020 році з 40,0 до 21,7 на 100 тис. населення, або на 50%), що було обумовлено карантинними заходами на період пандемії коронавірусної інфекції та суттєвим скороченням звернень громадян до медичних закладів, а відповідно й виявленням випадків захворювань на туберкульоз. У 2021 році захворюваність збільшилась на 7,5% з 21,7 до 25,5.

          У 2022 році ситуація щодо реєстрації хворих на туберкульоз по Тернопільській області кардинально змінилася.

          За 6 місяців 2022 року зареєстровано 150 випадків вперше діагностованого туберкульозу  проти 114 за аналогічний період минулого року, захворюваність становить 14,6 проти  11,1 на 100 тис. населення ( на 26%)

          Турбує те, що питома вага бацилярних форм туберкульозу легень становить  72,8% проти 67,4% (із 150 вперше виявлених захворівших на легеневий туберкульоз 99 були  бацилярними, які несли небезпеку для оточуючого населення).

          Високою залишається і питома вага деструктивних форм туберкульозу і становить 61,8%.  Дані показники свідчать про пізнє виявлення захворювання та підтверджують неефективний рівень профілактичних оглядів, що може у подальшому відобразитися на показнику  ефективності лікування.

          За темпами росту захворюваності на туберкульоз, включаючи його рецидиви, серед усього населення України за І квартал 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року, згідно даних  «Центру медичної статистики МОЗ України» Тернопільська область знаходиться у трійці лідерів за швидкістю росту і посідає 3 місце – ріст у 1,5 рази, на другому місці Закарпатська область  – 1.6 рази та перше місце Дніпропетровська область – 2 рази.

          Проводячи аналіз  захворюваності на вперше діагностований туберкульоз, простежується , що 58% випадків – це жителі сільської місцевості. 

          У соціальній структурі хворих із вперше діагностованим туберкульозом, як і в попередні роки, продовжують переважати соціально незахищені верстви населення, зокрема відсоток непрацюючих працездатного віку складає 58,6%, пенсіонерів 19,8%, робітники і службовці 7,4%, учні та студенти 3,3%, медичні працівники 1,1%, особи без постійного місця проживання 0,5%, інші категорії осіб –  9,2%. Серед вперше зареєстрованих хворих на туберкульоз I-III категорій обліку 3,8% склали хворі, які зловживають алкоголем, та 0,4% –  споживачі ін’єкційних наркотиків, що стверджує  про нагальну потребу розширення дії програм соціальної підтримки пацієнтів, санітарно-освітньої роботи з активною участю громадських організацій.

          Не змінилася  епідситуація щодо реєстрації рецидивів туберкульозу – виявлено 27 випадків як і за аналогічний період 2021 року. Захворюваність на рецидиви туберкульозу становить 2,8  на 100 тис. нас

          Слід звернути увагу на те, що серед рецидивів значно зростає відсоток бацилярного та деструктивного туберкульозу, а у деяких районах досягає 100%, а це стверджує, що важкість перебігу збільшується, а ефективність лікування навпаки знижується з кожним наступним випадком захворювання.

          Також продовжує непокоїти реєстрація випадків на мультирезистентний туберкульоз. Захворюваність на  МРТБ збільшилася і становить в абсолютних числах – 28 проти 25 випадків. 

          Найбільше зросла захворюваність на лікарсько-стійкий туберкульоз у Тернопільському районі (15 випадків проти 12).

          Не оптимістичною вигядає картина із захворюваністю на ко-інфекцію. За 6 місяців  показник захворюваності зріз з 0,67 до 1,25 на 100 тис.нас.( у 1,8 рази). Станом на 01.07.2022 року взято на облік  17 проти 12  пацієнтів на поєднану патологію ТБ/ВІЛ.  У 13  пацієнтів поєднану патологію виявлено вперше. Максимальна кількість ко-інфекції зосереджена у  м.Тернопіль та Тернопільському районі – зареєстровано  12 пацієнтів.      Завдяки налагодженій співпраці фахівців КНП « ТРФПМЦ» та Центру СНІДу   охоплення тестуванням на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз становить 98-100%.

          Потребує покращення охоплення ВІЛ –інфікованих хіміопрофілактикою ізоніазидом та організації профілактичного лікування хворих на ко –інфекцію котримоксазолом.

              Враховуючи ситуацію у країні, фахівці області надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, які прибули з інших областей. Станом на  01.07 2022 року зареєстровано 18 внутрішньопереміщених осіб, які мали підтверджений діагноз ТБ і продовжують лікування та 7 хворих, діагноз туберкульозу яким вперше виставлено у КНП « Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» ТОР.

          Строкатою виглядає картина щодо померлих  від усіх форм  туберкульозу. За 5 місяців 2022 року смертність також зросла з 0,9 до 1,8 на 100 тис. нас. Максимально показник смертності зріз у Гусятинському районі ( 5,1 проти 0, померло 3 хворих) та вдвічі по м.Тернопіль ( 1,8 проти 0,9, померло 4 хворих проти 2).

          Необхідно відмітити , що ефективність лікування серед вперше діагностованих хворих становить 75%, серед рецидивів – 60%, це ще раз підкреслює важливість контрольованого лікування пацієнтів на амбулаторному етапі та дотримання моніторингу лікування.

          Доводимо до вашого відома , що  за 6 місяців 2022 року на амбулаторному лікуванні знаходилось 362 хворих, в тому числі з використанням інтерактивних методів – 71. медико- соціальним супроводом охоплено 234  пацієнтів.

          У стаціонарі закладу протягом 2022 року проліковано 161 хворих на туберкульоз. Станом на сьогоднішній день всі пацієнти 100% забезпечені протитуберкульозними препаратами.

          На сьогоднішній день найпріоритетнішим завданням для покращення та стабілізації епідситуації по туберкульозу в Тернопільській області є своєчасне виявлення хворих та виконання наказу МОЗ України від 16.02.2022 року № 302 «Про затвердження порядку організації виявлення туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції», особливо в частині формування сімейними лікарями поіменних списків осіб з груп ризику та проведення щорічного їх скринінгу з використанням рентгенологічних та особливо молекулярно-генетичних методів дослідження.

          До речі, у області функціонує 6 систем молекулярно-генетичного дослідження GeneXpert, які встановлені у лабораторіях Бучацької, Бережанської, Кременецької, Чортківської міських лікарнях, Тернопільської міської лікарні №2 та  КНП « Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» ТОР,  можливості яких, на жаль не використовуються лікарями в повній мірі, цей метод є найбільш ефективним в діагностиці туберкульозу. У 2022 році проведено скрінінгові дослідження лише 281 особам. Враховуючи можливості виконання досліджень згідно кількості отриманих розхідних матеріалів з Центру громадського здоров’я є умови для проведення їх у 2-4 рази більше. Завдання для первинної ланки з питань діагностики, лікування та профілактики туберкульозу приведені в проекті наказу Департамента охорони здоров’я (Додаються)  та Плані невідкладних заходів щодо вирішення проблемних питань з протидії туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ за результатами онлайн візиту в заклади охорони здоров’я Тернопільської області фахівців ДУ «Центру громадського здоров’я МОЗ України» 23.06.2022 року (Додаються)


Генеральний директор                                                  Рудик В.Д.