Підсумки роботи за 2021 рік

Аналіз зроблений на основі статистичних  облікових форм та даних Електронного реєстру

       У 2021 році, в зв’язку з включенням закладу до переліку установ для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19, поширеністю захворюваності на коронавірусну хворобу, неодноразово проводилась структурна перебудова підрозділів та ліжкового фонду.

       Наприкінці року в закладі функціонували наступні відділення та профільні ліжка (загальна кількість ліжок – 210):

 • Перше фтизіо-терапевтичне відділення – 70 ліжок (33 – для дорослих з чутливим туберкульозом, 30 – для дорослих з хіміорезистентним туберкульозом, 2 – для дітей та 5 хірургічних ліжок)
 • Пульмонологічне відділення – 20 ліжок
 • Перше інфекційне відділення – 60 ліжок
 • Друге інфекційне відділення (резервне) – 60 ліжок
 • Відділення анестезіології та інтенсивної терапії – 12 ліжок

       На базі даних відділень забезпечувалась стаціонарна медична допомога для хворих на туберкульоз, неспецифічні захворювання легень та COVID-19.

 

Результати лікування хворих з діагнозом туберкульозу

 • Проліковано 207 хворих I-IV категорій з середньою тривалістю лікування 62,9 дні (у 2020 році – 87,6 дня).
 • Із пролікованих хворих 2 % закінчили основний курс хіміотерапії в стаціонарі (у 2020 році – 5,4 %). Це 4 чол. з середнім перебуванням 102,1 дні. З них відсоток вилікуваних становив 75%, завершили лікування – 1 чол., неефективне лікування – 0.
 • Не завершили основний курс хіміотерапії 203 чол. (98%) при середній тривалості лікування (62,1 дні), які були виписані для продовження лікування на амбулаторному етапі. З них виписані з покращенням 174 чол. (85,7 %), без змін – 5 хворих.

       Іншими словами, у 2021 році намітилась суттєва тенденція до зменшення питомої ваги хворих, які завершили лікування у стаціонарі, та збільшилась кількість хворих, які направлені на продовження лікування на амбулаторному етапі.

 • Самовільно залишили стаціонар 6 хворих (у 2020 році – 4.).
 • Відмова від лікування-1 хворий. ( у 2020 році -2 ) , виписано за порушення режиму-4 хворих ( 2020 році-4)
 • Надана стаціонарна медична допомога 45 хворим на МРТБ, з яких 1 завершив лікування, 36 – виписано при незавершеному курсі хіміотерапії та направлено на амбулаторний етап.
 • Померло 17 хворих, в тому числі IV категорії – 6, I та II категорій – 11.

 

Стаціонарна медична допомога хворим на COVID-19

 

                 

Госпіталізовано Померло
вакцин. невакцин. вакцин.

невакцин.

2020 рік

0 363 0 23
2021 рік 45 1181 11 145

  

 • Загальна кількість ліжок – 120
 • Кількість медичних бригад: анестезіологічних – 4 , неанестезіологічних – 1
 • Кількість госпіталізованих збільшилась у 3,3 рази (у 2021 р. – 1226 хворих, у 2020 р. – 363 хворих)
 • Відсоток госпіталізованих невакцинованих – 96,3 %, вакцинованих – 3,7 %
 • Відсоток померлих серед госпіталізованих – 12,7 % (156 хворих)
 • Відсоток вакцинованих померлих від загальної кількості померлих – 7 %
 • Відсоток померлих серед вакцинованих госпіталізованих – 24 % (11 хворих)
 • Найбільша кількість госпіталізованих: березень-квітень та вересень-листопад
 • Середнє перебування хворого на COVID-19 – 13,8

 

 

Стаціонарна допомога пульмонологічним хворим

        Проліковано 277 хворих. Середня тривалість лікування хворого становить 14,4 дні. Померло 4 хворих.

  

Робота лікарів поліклініки (консультації)

           За підсумками року кількість  прийнятих хворих лікарями дещо збільшилась з 6 771 до 7 397 осіб (більше на 626), питома вага жителів сільської місцевості становить  44%.

        В середньому за 1 робочий день лікарями поліклініки оглядається 31 пацієнт.

 

РОБОТА ДОПОМІЖНИХ ВІДДІЛЕНЬ

 

Діяльність лабораторії

       У 2021 році загальне число проведених аналізів значно збільшилося з 112585 (у 2020 році) до 190963. Дана картина спричинена збільшенням кількості як загально-клінічних, біохімічних аналізів, так і мікробіологічних, цитологічних та генетичних досліджень, що пов’язано з відкриттям у закладі інфекційного відділення для лікування хворих на COVID 19.

       Із 190963 аналізів 28336 проведено амбулаторним хворим, що становить 15% лабораторних обстежень.

За результатами роботи лабораторії:

 

 • Кількість виявлених хворих на туберкульоз методом бактеріоскопії залишився на рівні минулого року (154 хворих проти 162 у 2020  році). У відсотках спостерігається зниження  на 15,3% (з 56,79% до 41,55%).

 

 • Відсоток виявлення туберкульозу методом посіву збільшився на 3,16%. Це вказує на те, що збільшується відсоток виставлених діагнозів туберкульозу по лабораторних даних з бактеріологічним підтвердженням, хоча і залишається недостатнім.

 

 • Проведено 323 обстеження хворих на туберкульоз молекулярно-генетичним методом за 2021 рік. В двох опорних лікарнях області (Кременець та Чортків) встановлено нові апарати для молекулярно-генетичних досліджень на туберкульоз, що дозволило проводити більш широкий скринінг.
 • Всі пацієнти з чутливим туберкульозом (І-ІII кат.) 100% обстежені на ТМЧ до протитуберкульозних препаратів І ряду.

 

 

Діяльність рентгенологічного відділення

       Загальне число рентгенологічних обстежень  становить 12737  проти 14713 у 2020 році, що на 1976 менше, ніж у минулому році, або на 15,5%. Питома вага рентгенологічних обстежень, проведених амбулаторним пацієнтам, становить 66,6%. Кількість флюорографічних обстежень зменшилась з 10351 (у 2020 р.) до 8482 (у 2021 р.) – на 18%.

 

 

Діяльність кабінету ультразвукової діагностики

       Кількість ультразвукових досліджень збільшена у 2,8 рази.  Загальне число УЗД-обстежень у 2021 році  становило 1645 проти 579 обстежень у 2020 році. Найбільший відсоток становлять УЗД- дослідження органів черевної порожнини та нирок (87%) – 1423 (у 2021 р.) та 535 (92% у 2020 році).  

 

 

Діяльність ендоскопічного кабінету

       У 2021 році  кількість ендоскопічних досліджень значно збільшилася: з 482 (у 2020 році) до 628 обстежень. З них 603 (96%) –  це бронхоскопії та 25 (4%) – езофагогастродуоденоскопії. З 423 ендоскопічних маніпуляцій взято матеріал  на цитоморфологічне дослідження.

 

 

Діяльність кабінету функціональної діагностики

       Протягом  звітного року  проведено 1728 обстежень, що на 66 менше, ніж у 2020 році, в тому числі 1276 ЕКГ-досліджень. У кабінеті функціональної діагностики за 2021 рік обстежено 1465 (на 73 більше, ніж у 2020 р.) пацієнтів, у тому числі 661 амбулаторно.

 

Щодо побічних реакцій

       У 2021 році зареєстровано 78 хворих з побічними реакціями на протитуберкульозні препарати проти 67 у 2020 році.

 

Ведення Електронного реєстру хворих на туберкульоз

       З початку функціонування Електронного реєстру зареєстровано 7348 хворих, за 2021 рік – 310 пацієнтів.

 

Наповнення бази Електронної системи охорони здоровя (ЕСОЗ)

       У 2021р заклад надавав медичну допомогу за наступними пакетами :

 • 3 СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ З ПРОВЕДЕННЯм ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
 • 4 СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
 • 9 ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ;
 • 15 БРОНХОСКОПІЯ
 • 20 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ ІЗ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ У АМБУЛАТОРНИХ ТА СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ
 • 22 ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
 • 31 СТАЦІОНАРНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМ З ГОСТРОЮ РЕСПІРАТОРНОЮ ХВОРОБОЮ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЮ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2

 

   Проведена робота та отримано підтвердження на готовність закладу до підписання договорів з НСЗУ на 2022р  по 8 пакетах :

 • 4 СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
 • 9 ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ;
 • 15 БРОНХОСКОПІЯ
 • 20 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ ІЗ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ У АМБУЛАТОРНИХ ТА СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ
 • 22 ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
 • 23 СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ
 • 31 СТАЦІОНАРНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМ З ГОСТРОЮ РЕСПІРАТОРНОЮ ХВОРОБОЮ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЮ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2
 • 42 ГОТОВНІСТЬ ДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, ЕПІДЕМІЙ ТА В ІНШИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

       Всі пацієнти , які отримували медичну допомогу у закладі по вище перечислених пакетах та були виписані із стаціонару, або отримували медичну допомогу амбулаторно внесені в Електрону систему охорони здоров’я. При формуванні короткого звіту з системи eHealth  у 2021р лікарями закладу створено 9808 взаємодій та 7045 діагностичних звітів.

 

Із наведених даних можна зробити наступні висновки та пропозиції:

 1. Наявний ліжковий фонд потребує подальшої структурної перебудови в залежності від реєстрації захворюваності та показів до госпіталізації.
 2. Потребує підвищення вимогливість до організації госпіталізації хворих згідно з показами та вимогами клінічного протоколу.
 3. Дотримуватися розмежування хворих на туберкульоз та коронавірусною хворобою.
 4. Необхідно дотримуватися термінів стаціонарного лікування та моніторингу ефективності лікування, проведення аналізу причин по кожному випадку довготривалого стаціонарного лікування у відділеннях.
 5. Забезпечити реєстрацію побічних реакцій та внесення їх в Електронний реєстр.
 6. Підвищити вимоги до лікарів щодо заповнення та кодування статистичних карт вибувшого із стаціонару, своєчасного введення даних в Електронний реєстр.
 7. Постійно , хоча б 1 раз у квартал проводити навчання лікарів з питань нововведень у реєстрації пацієнтів у ЕСОЗ.
 8. Посилити контроль за якістю і своєчасністю реєстрації пацієнтів у електронній системі охорони здоров’я.
 9. Результати моніторингу ефективності лікування та ведення Електронного реєстру подавати щомісячно та щоквартально для розгляду.
 10. Забезпечити впровадження нового клінічного протоколу, клінічний маршрут.
 11. Забезпечити виконання програми інфекційного контролю, програми якості надання медичної допомоги.

 

Відділ моніторингу і оцінки